en / nl / sk / be

Žilina

Hier kan je ons vinden

Davinci software, s.r.o.
Veľká okružná 1126/26
010 01 Žilina
Slovensko

 

Pozri na mape

Podrobnosti fakturácie

IČO: 36 798 525
DIČ: 2022411204
IČ pre DPH: SK 2022411204

Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2927860507
Kód banky: 1100
IBAN: SK93 1100 0000 0029 2786 0507

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 46723/B.