en / nl / sk / be

Softvér na správu pôžičiek a hypoték

Davinci má odborné znalosti v oblasti automatizácie hypotekárneho a úverového procesu. Close Suite je komplexný modulárny systém navrhnutý špeciálne pre digitalizáciu týchto procesov vrátane vzniku, servisu a služieb spojených s vymáhaním pohľadávok. Moduly riešenia sú dostupné cez cloud a môžu byť dodané ako SaaS.

Close Origination

Close Origination


Close Servicing

Close Servicing


Close Recovery

Close Recovery


Close Origination

Vybavenie hypotéky je náročný a zdĺhavý proces pre poskytovateľa i žiadateľa. Rýchlosť spracovania žiadosti a dokumentov potrebných pre schválenie hypotéky a tiež správne posúdenie dôveryhodnosti žiadateľa sú pre poskytovateľa veľmi dôležité.

Close Origination je navrhnutý tak, aby poskytol rýchlosť, efektivitu a optimálny výsledok pre žiadateľov i poskytovateľa úveru. Riešenie je k dispozícii 24/7 pre žiadateľov, ktorí predkladajú žiadosť cez web alebo mobilnú aplikáciu, rovnako ako v prípade žiadostí podaných sprostredkovateľmi. Close Origination úverovú žiadosť spracováva v 10-tich krokoch, ktorých súčasťou je automatická extrakcia dát z dokumentov (výplatné pásky, bankové výpisy či identifikačné doklady), automatické a manuálne posúdenie žiadosti (posúdenie úverovej dôveryhodnosti žiadateľa), vystavenie úverovej zmluvy a následné vyplatenie financií.

Automatizovaným spracovaním dokumentov potrebných v procese schvaľovania úveru sa čas vybavenia hypotéky výrazne skráti a celý proces sa zefektívni. Benefitom pre koncového zákazíka je to, že má spätnú väzbu na jeho žiadosť už v priebehu niekoľkých minút pri pôžičkách a do 2 dní pri hypotékach.

Prečítajte si viac o automatizovanom spracovaní dokumblog.davincisoftware.skentov na našom blogu.

Funkcie a výhody softvéru

 • Výrazné zníženie doby potrebnej na spracovanie žiadosti
 • Možnosť validácie informácií o klientovi s externými zdrojmi (úverový register, atď.)
 • Prístup klienta k informáciám o statuse jeho hypotekárnej žiadosti 24/7
 • Kompletná tvorba digitálnej dokumentácie klienta
 • Vhodné pre priame distribučné kanály i sprostredkovateľov
 • Riešenie je flexibilné, modulárne a ľahko konfigurovateľné do existujúcej IT infraštruktúry

Close Servicing

Servis hypoték sa vyznačuje veľkými objemami dát, ktoré musia byť spracované s dokonalou presnosťou. Softvér na správu hypotekárnych žiadostí by mal byť dostatočne flexibilný, aby personálu umožňoval rýchlo odpovedať na otázky klientov a taktiež vedel promptne reagovať na rýchlo sa meniace legislatívne pravidlá.

Close Servicing podporuje všetky servisné procesy od otvorenia úveru až do záverečnej platby. Opakované činnosti, ako je výpočet a účtovanie splatnosti a úroku z omeškania, ako aj príležitostné činnosti, ako napríklad platenie preddavkov alebo revízia sadzieb sú vykonávané v administračnom a finančnom rozhraní riešenia. Close Servising umožňuje našim klientom zvládnuť všetky servisné úverové procesy a to s významne zníženou potrebou manuálneho zásahu. Špeciálny servis hypoték zabezpečuje modul Close Recovery.

Funkcie a výhody softvéru

 • Výrazné zníženie doby potrebnej na servis hypoték
 • Podrobný vhľad do zmlúv a finančnej histórie
 • Integrované finančné riadenie pre úplnú kontrolu nad finančnými tokmi
 • Plná integrácia do mobilného bankovníctva
 • Podpora SEPA inkás
 • Samostatné modul pre správu všetkých typov záruk
 • Riešenie je flexibilné, modulárne a ľahko konfigurovateľné do existujúcej IT infraštruktúry

Close Recovery

Finančné inštitúcie sa často stretávajú s dlžníkmi, ktorým sa nedarí platiť ich záväzky. S cieľom minimalizovať straty z úverov a mať pod kontrolou úverové riziko, je efektívny systém na vymáhanie pôžičiek veľmi dôležitý. Close Recovery podporuje všetky špeciálne servisné a právne nároky a výrazne napomáha k automatizácii celého procesu. Riešenie taktiež umožňuje predikovať pracovné zaťaženie personálu a minimalizovať náklady na vymáhanie pôžičiek.

Close Recovery zabezpečuje manažment procesov pre správu všetkých typov hypotekárnych úverov. Pre zvýšenie miery návratnosti úverov naši klienti používajú personalizované stratégie kolektovania pohľadávok. Close Recovery umožňuje personálu aplikovať viac proaktívny prístup založený na profilovaní a analýze rizík. Tento prístup možno upraviť pre špecifické situácie. Riešenie je tiež dostupné tretím stranám ako sú audítori či právnici, ktorým je možné prideliť špeciálny prístup s cieľom kontroly pohľadávok.

Funkcie a výhody softvéru

 • Minimalizácia úverových strát a lepší zákaznícky servis
 • Zvýšenie miery návratnosti úverov
 • Personalizované stratégie kolektovania pohľadávok
 • Riešenie umožňuje prístup tretích strán v procese kolektovania pohľadávok
 • Plná integrácia do mobilného bankovníctva
 • Riešenie je flexibilné, modulárne a ľahko konfigurovateľné do existujúcej IT infraštruktúry

"Vďaka automatickému spracovaniu dát v procese žiadosti o hypotéku, nie je potrebné už údaje zadávať manuálne. Ja sa preto môžem plne sústrediť na hodnotenie zložitejších prípadov."

Victor Collast

Senior Mortgage Acceptant, Adaxio

"V priemere je proces schvaľovania hypotéky u nás 3-krát rýchlejší ako u našej konkurencie!"

Stephan de Graaf

Manager Mid Office, Adaxio

Mám záujem o prezentáciu riešenia

Dohodnite si bezplatné demo a my vám ukážeme ako naše riešenie môže pomôcť k dosiahnutiu vašich cieľov.

Vyžiadať demo