en / nl / sk / be

Získali sme medzinárodnú certifikáciu SOC2 Typ 2

Bratislava, 24. máj 2017 - po dosiahnutí certifikácie SOC2 Typ 1 v októbri 2016, sme po úspešnom ukončení auditu spoločnosťou BDO získali i SOC2 Typ 2.

SOC2 je relatívne nový medzinárodný štandard špecificky zameraný na certifikáciu firiem, ktoré poskytujú IT služby. Certifikácia SOC2 ponúka existujúcim a potenciálnym klientom prehľad o kvalite poskytovaných služieb, ktoré Davinci ponúka ako SaaS (Software as a service) s partnerom Amazon Web Services (AWS). SOC2 certifikácia sa líši od tradičných certifikácií v tom zmysle, že je komplexnejšia, každoročne overovaná a je vykonávaná nezávislou treťou stranou.

 

Rozdiel medzi SOC2 Typom 1 a Typom 2:

Certifikácia SOC2 Typ 1 kontroluje spôsob, akým organizácia plánuje spustiť svoje procesy a kontroly. Certifikácia SOC2 Typ 2 overuje, či firma navrhnutým spôsobom dané procesy a kontroly vykonáva. Kompletná SOC2 správa Typu 2 je k dispozícii (pre interné použitie) pre súčasných a budúcich príjemcov našich služieb.