en / nl / sk / be

Slovensko ponúka atraktívny ekosystém pre ICT trh

3. apríla 2014 sa vo Svetovom obchodnom centre v Haagu uskutočnil seminár, ktorý organizovalo Veľvyslanectvo SR s Holandskou obchodnou komorou na Slovensku. Témou semináru boli príležitosti pre nearshoring a rozvoj spolupráce na Slovensku.

Seminár bol zameraný na atraktívny ICT ekosystém, ktorý sa rozvinul na Slovensku. Viedol ho Jan Lamber Voortman, člen predstavenstva Holandskej obchodnej komory na Slovensku a generálny riaditeľ firmy Davinci. Voortman sa vyjadruje o svojej skúsenosti s vývojom softvéru na Slovensku veľmi pozitívne: “Slovensko má na oveľa viac, než len outsourcovanie vývoja softvéru. Celý ekosystém ICT ponúka mnoho príležitostí pre firmy, ktoré sa snažia rozšíriť svoje obzory.“

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Holandskom kráľovstve, Jaroslav Chlebo, by tiež rád videl rozšírenie holandských aktivít súvisiacich s ICT na Slovensku. Informačné a komunikačné technológie sú hnacou silou mnohých ekonomík. Slovensko ponúka atraktívny a globálne orientovaný trh s centrom v strednej Európe. Okrem toho ponúka cenovo dostupné a silné pripojenie k sieti. Tá je jedným z hlavných dôvodov úspechu Slovenska vo vývoji na ICT trhu.

Zo zákulisia úspechu

Niekoľko slovenských spoločností ponúklo zhruba 40 účastníkom seminára nahliadnuť do zákulisia ich úspechu. Voortman prezentoval svoje praktické skúsenosti so Slovákmi a ich pracovnou morálkou pri vývoji softvéru z pozície generálneho riaditeľa firmy Davinci (https://www.davincigroep.nl). “Je samozejmé, že sú tu rozdiely v kultúre, jazyku a spôsoboch manažovania. Preto je ujasnenie predstáv v rámci spolupráce veľmi dôležité a býva vždy predpokladom úspechu. Slováci sú spoľahliví, zapálení a pracovití ľudia. Poskytujú veľmi dobrú kvalitu výstupov v rámci predpokladaného časového plánu. Toto nie je niečo, čo je možné brať ako samozrejmosť v “známych” outsoursingových krajinách ako India či Pakistan.

Slovensko je stále pomerne neznáma krajina, ktorá však ponúka úžasné možnosti. Nadviazať spoluprácu s univerzitami je relatívne jednoduché a ľudia sú otvorení inováciám a novinkám v oblasti vývoja. Tento fakt je jednou z najväčších pridaných hodnôt Slovenska. Zároveň je to jeden z hlavných dôvodov, prečo sú veľké nadnárodné spoločnosti ako IBM, HP, AT&T a T-Systems na tomto trhu aktívne.

Prezentácie inovatívnych firiem

Generálny riaditeľ spoločnosti Axasoft  (www.axasoft.eu), Dušan Kráľ, prezentoval pokročilé “Point of Sales riešenie” pre finančný sektor. “Najmä vo finančnom sektore a v oblasti debetných, kreditných a zákazníckych vernostných systémov, spoločnosť Axasoft ponúka bankám viac ako len tradičné služby. Budúcnosť očakáva od bankového sektora viac. To vyžaduje silnú potrebu spoľahlivých a stabilných systémov,” dodáva Kráľ.

ESET (www.eset.com) ponúka pokročilé bezpečnostné systémy aj pre bankový sektor. Renomovaný výskumník v oblasti IT bezpečnosti, Righard Zwienenberg, v prezentácii preukázal, že Slovensko je priekopníkom v rámci počítačovej bezpečnosti v bankovom sektore. “Sme ohrození mnohými bezpečnostnými rizikami, najmä vo finančnom sektore. Dôvera a spoľahlivosť sú kľúčové faktory úspechu v komunikácii medzi bankou a jej zákazníkom. Dokonca aj malé náznaky pochybností v používaných systémoch a finančných a zákazníckych dátach, ktoré spracovávajú, môžu mať na trhu devastujúce dôsledky. Tento trh je pod silným tlakom. Zabrániť finančným zločincom, aby získali klientské dáta vyžaduje tie najpokročilejšie nástroje. ESET je priekopníkom v tejto oblasti a je podporovateľom mnohých ďalších entít na trhu.”

Tretiu prezentáciu mala spoločnosť Adastra Partnering (www.adastra-partnering.com), ktorá sa špecializuje na biznis inteligenciu a systémy pre zabezpečenie kvality dát. Generálny riaditeľ, Martin Záhumenský, rozprával o prakticky neobmedzených možnostiach spoločností ak správne nakladajú s dostupnými dátami. “Je všeobecne známe, že je masívny nárast dát. Tieto dáta sú veľmi cenné, za predpokladu, že sú efektívne využité. Údaje by mali byť zachované vo vysokej kvalite, a tiež je nutné, aby naši zákazníci neboli obťažovaní nedôležitými či zbytočnými informáciami. Je veľa príležitostí získať ďalšie vedomosti o trhu aj za predpokladu, že bude zaručená bezpečnosť dát. Tieto poznatky môžu slúžiť ako katalyzátor pre ďalší rozvoj spoločnosti,” dodáva Záhumenský. “Adastra Partnering ponúka mnoho riešení v oblasti dátovej kvality a biznis inteligencie. Máme veľké znalosti a skúsenosti, ktoré sú zaujímavé pre ďalšie spoločnosti i v Holandsku.”

Obchodné príležitosti na Slovensku

Veľvyslanec Jaroslav Chlebo: “Tieto ICT spoločnosti tvoria len malý segment z odvetvia informačných a komunikačných technológií aktívnych na slovenskom trhu. Ich prezentácie potvrdzujú prítomnosť veľkých obchodných príležitostí pre holandské spoločnosti, ktoré by chceli rozšíriť svoje obzory na slovenskom trhu. Platí to však aj pre slovenské firmy v Holandsku. Všetky tieto organizácie zosobňujú kvalitu slovenského hospodárstva, jeho centrálnu polohu a existujúcu (ICT) infraštruktúru.” Podľa Jana Lambera Voortmana,“ existuje mnoho príležitostí pre holandské spoločnosti, ktoré sa chcú stať aktívnymi na slovenskom trhu, rovnako ako pre slovenské firmy, ktoré chcú preniknúť na holandský trh.”

Veľvyslanec Chlebo súhlasil. “Existujú reálne dôvody, prečo sa Slovensko zaradilo podľa rebríčka analytickej spoločnosti Gartner do Top 15 globálnych krajín, ktoré ponúkajú atraktívne podnikateľské prostredie. Týmto seminárom by sme chceli upozorniť na to, že Slovensko ponúka mnoho príležitostí, či už použitím nearshoringu, alebo niektorým z ďalších spôsobov, ktoré sú dostupné členským štátom EÚ.”

Voortman uzavrel seminár v úlohe člena predstavenstva Holandskej obchodnej komory na Slovensku takto: “Či už sa jedná o konkrétne ICT riešenia pre bankový sektor, o bezpečnostný softvér, o nákladovo efektívne riešenie pre správu dát, alebo výskum a vývoj, Slovensko ponúka ten správny ekosystém a je otvorené a pripravené spolupracovať s novými spoločnosťami, ktoré chcú preniknúť na tento trh. Je preto veľmi dôležité, nadviazať na túto iniciatívu Slovenského veľvyslanectva v sektore. Spojením ľudí a podnikov neformálnym spôsobom sa podporuje iniciatíva spolupráce oboch trhov. Táto iniciatíva má pre obe krajiny veľkú hodnotu a je vrelo vítaná i Holandskou obchodnou komorou v Slovenskej republike.”

Kontaktujte Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Holandsku:

T: +31 (70) 416 7789  M: +31 (0) 683 593 553  F: +31 (70) 416 7783
emb.hague@mzv.sk

Ďalšie informácie a možnosť stiahnuť si prezentácie zo semináru ICT & Slovakia nájdete tu.