en / nl / sk / be

Podpora spolupráce medzi Slovenskom a Holandskom na Inovačnom Seminári v Hágu

Ivan Gašparovič, Miroslav Lajčák, Tomáš Malatinský, zástupcovia SARIO a slovenských inovatívnych spoločnostía sa stretli na Inovačnom seminári v Hágu.

5. 10. 2012, Innovation Seminar in The Hague

S cieľom zlepšiť spoluprácu medzi Holandskom a Slovenskom v oblasti vedy a výskumu, Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, spolu s Miroslavom Lajčákom, ministrom zahraničných vecí SR, Tomášom Malatinským, ministrom hospodárstva SR, zástupcami SARIO a slovenských inovatívnych spoločností spoločne so slovenskou komunitou pre vedu a výskum SR sa stretli na Inovačnom Seminári v Hágu dňa 21. novembra 2012. Ako medzinárodná spoločnosť s centrálou v Holandsku, sme sa zúčastnili stretnutia s cieľom podporiť rast obchodných príležitostí medzi krajinami. Riaditeľ spoločnosti DVSK, s.r.o., Jan-Lamber Voortman, na prezentácii predstavil inteligentný nástroj na extrakciu a validáciu dát, ktorý výrazne pomohol našim klientom zvýšiť automatizované spracovanie dokumentov.