en / nl / sk / be

IT Inovácie

Inovujeme trh

Inovácie sú dôležitou súčasťou našej DNA. Vyvíjame inovatívny software pre finančný sektor najmä v Holandsku. Máme preukázateľné výsledky.

HDN

Vyvinuli sme HDN. Je to platforma pre komunikáciu medzi sprostredkovateľmi hypoték, poisťovateľmi a finančným úradom v Holandsku. V súčasnosti sú tri štvrtiny zo všetkých žiadostí o hypotéku v Holandsku spracované cez HDN (Hypotheken Data Netwerk). HDN uľahčuje komunikáciu, zefektívňuje procesy a prináša významné úspory prevádzkových nákladov a najmä možnosť poskytnúť spotrebiteľom rýchlu spätnú väzbu na ich požiadavky. Všetky aktivity spojené s vývojom štandardu a jeho administráciou zabezpečuje Davinci.

ECH

ECH (Electronic Mortgage Communication) je komunikačný štandard vyvinutý v roku 2003 pre uľahčenie komunikácie medzi holandskými kanceláriami notárov, poskytovateľmi hypoték a ďalšími servisnými spoločnosťami. Tento štandard je založený na XML správach, ktoré sú volané prostredníctvom web služieb. ECH zabezpečuje všetky fázy v procese žiadosti a uvoľňovania hypotéky, rýchlym, jednotným a bezpečným spôsobom. Davinci je partnerom pre vývoj, poradenstvo, testovanie, certifikáciu a správu komunikačného štandardu.

SKYDOO

Vyvinuli sme jedinečné riešenie pre optimalizáciu transakcií medzi sprostredkovateľmi hypoték a bankami – Skydoo. Výsledkom projektu je automatizácia hypotekárneho procesu medzi všetkými zúčastnenými stranami a efektívne automatické spracovanie dokumentov. Nasledujúci klienti súčasne využívajú Skydoo riešenie pre optimalizáciu ich hypotekárneho procesu: SNS Bank, AEGON, Nationale-Nederlanden, BLG Hypotheken a Regio Bank. Davinci zodpovedá za všetky denné aktivity spojené s riadením a rozvojom platformy.

Automatizované spracovanie dokumentov

Našim hlavným cieľom je optimalizácia procesov prostredníctvom automatizácie. Ako poskytovateľ softvéru v oblasti hypoték a úverov sme sa začali venovať automatickému spracovaniu dokumentov pred viac ako 10 rokmi. Bola to dlhá cesta, ale dnes máme rôzne techniky extrakcie dát implementované do väčšiny našich riešení. Poskytovatelia hypoték tak dokážu skrátiť proces žiadosti o hypotéku z niekoľkých týždňov len na pár minút.
Prečítajte si viac o automatizovanom spracovaní dokumentov na našom blogu.

Cloud & SaaS

Prinášame nové nápady do konzervatívneho finančného sektora. Už niekoľko rokov motivujeme banky a poisťovne k použitiu cloud technológií. Ako Amazon Consulting Partner, im pomáhame šetriť náklady, využívať výhody škálovateľnosti a pritom udržiavať vysoké bezpečnostné štandardy.
Prečítajte si viac o Cloud & SaaS službách.

Naše aktivity

Jednou z charakteristických čŕt našej firmy je chuť stretávať sa a budovať komunitu. Radi sa učíme, zdieľame informácie a networkujeme. To nás viedlo k vytvoreniu rôznych interných či externých aktivít. Tu sú niektoré z nich:

Sme hrdí na komunitu Java vývojárov, ktorí sa stretávajú raz mesačne v priestoroch Banky v Žiline. JUGZU (Java user group Žilina) sme založili v roku 2014 s cieľom ponúknuť interaktívny workshop pre ľudí so záujmom o JAVA technológie, networking a zdieľanie skúseností z IT sveta na Slovensku a v zahraničí.

Viac o JUGZA

Jedným z našich poznávacích znamení je láska k stolnému futbalu. V roku 2015 sme zorganizovali prvý ročník IT Fooscupu, ktorý spája IT firmy z bratislavského regiónu. Cieľom je spoločne sa zabaviť a podebatovať o tom čo sa v našej komunite „varí“.

Viac o IT Fooscup

V roku 2016 sme vytvorili AWS User Group Slovensko. Našim cieľom je zvýšiť povedomie o cloud technológii v IT komunite na Slovensku, diskutovať spolu o Amazon témach, zdielať príklady z reálneho života a navzájom sa učiť čo všetko nám táto technológia môže priniesť.

Viac o AWS

Spolupracujeme s katedrou Lingvistiky na Univerzite Radboud v Nijmegene (Amsterdam, Holandsko) a získané znalosti aplikujeme do našich riešení najmä v oblasti extrakcie dát. Máme dlhodobú spoluprácu s katedrou riadenia a informatiky na Žilinskej Univerzite (Slovensko) s cieľom posunúť akademické postupy bližšie ku skutočnému vývoju komerčného softvéru.