en / nl / sk / be

Holandská Armáda spásy je novým klientom Davinci

Po intenzívnom výberovom procese, Stichting Leger des Heils Fondsenwerving (holandská pobočka Armády spásy) vybrala Davinci ako dodávateľa pre vývoj novej sponzorskej web aplikácie.

Srdcom Davinci riešenia je softvér iMIS 20 EMS vyvinutý spoločnosťou Advanced Solutions International (ASI). Tento softvér určený pre neziskové organizácie používa približne 4000 klientov po celom svete. Spoločnosť Davinci, ako autorizovaný holandský partner ASI, upravila iMIS 20 EMS pre miestny trh. Vďaka integrácii s Davinci Tendata a Business Process Engine (BPE), Davinci klientovi ponúkla kompletné riešenie pre riadenie vzťahov so zákazníkmi, správu obsahu a vytváranie plne automatizovaných marketingových kampaní a procesov.

Jeroen Stoffele (Senior konzultant, Davinci): “Naša vízia je, že éra CRM v neziskovom sektore skončila. Spôsob, akým tieto organizácie môžu prilákať a zapojiť členov, darcov a dobrovoľníkov sa zmenil vzostupom sociálnych médií, smart telefónov a tabletov. To si vyžaduje plne integrovaný engagement manažment. iMIS 20 EMS je na to pripravený.”

Vízia spoločnosti a ponúkané riešenie boli kľúčovými dôvodmi klienta pre výber spoločnosti Davinci. Wil van Heugten, Prevádzkový riaditeľ fundraisingu pre Holandskú Armádu spásy, vysvetľuje: “Riešenie od Davinci spĺňa všetky požiadavky pre našu novú sponzorskú aplikáciu. Rozhodujúcim faktorom výberu je i Business Process Engine (BPE). Máme veľkú dôveru v Davinci zámere úspešne zrealizovať navrhnuté riešenie.”

Alwin van Dijk (Riaditeľ, Davinci) a Envoy Ed Bosma (Riaditeľ fundraisingu, Holandská Armáda spásy).

 

Leger des Heils kiest voor Davinci