en / nl / sk / be

Holanďania pôsobia v zahraničí ako jeden tím

Interview s Jaroslavom Chlebom, Veľvyslancom Slovenska v Holandsku. Niekoľko týždňov po exkluzívnom biznis seminári ‘Outsourcing and ICT strategy in Slovakia’ v Haagu, sme položili Jaroslavovi Chlebovi niekoľko otázok. V nasledujúcom rozhovore sa dočítate, ako sa spätne pozerá na organizovaný seminár a ako vidí holandsko - slovenské biznis vzťahy v ICT sektore.

Jaroslav Chlebo

Pán Chlebo, aká bola idea tohto eventu?

Ekonomická diplomacia a pomoc slovenským firmám pri presadzovaní sa na zahraničných trhoch je pravidelnou súčasťou našich aktivít. Keďže internetová ekonomika a v jej rámci informačné technológie zaujímajú pomerne dôležité miesto v štruktúre ekonomiky SR, táto voľba bola logická. Určitú úlohu zohrala aj náhoda, pretože sa nám naskytla možnosť spojiť organizáciu podnikateľského seminára s prezentáciou slovenského výtvarného umenia, čo sa ukázalo ako vhodná kombinácia. Nuž a v neposlednom rade nás motivoval aj povzbudivý príbeh spoločnosti Davinci na Slovensku. To nás doviedlo k záveru o účelnosti prezentovania práve sektora výpočtových a komunikačných technológií.

Plánujete organizovať podobné aktivity aj v budúcnosti?

Keďže naše nedávne prezentačné podujatie, počas ktorého sme poskytli priestor pre niektoré firmy pôsobiace v tomto segmente bolo prvým,  nemožno sa nazdávať, že sme prelomili ľady nevedomosti, ale sčasti i nezáujmu, s ktorými sme sa pri jeho príprave stretli. Naviac, informačným technológiám patrí budúcnosť. Preto ak chceme uvažovať o dvojstrannej ekonomickej spolupráci v dlhšom časovom horizonte, práve táto problematika musí byť jednou z našich dlhodobých priorít.  Ako som už spomenul, skúsenosti získané pri príprave prezentácie, ale aj odozva nám potvrdili, že takéto podujatia musíme organizovať viac menej pravidelne. Pokiaľ sa všetko podarí tak ako máme naplánované, ďalšiu prezentáciu by sme preto chceli uskutočniť už na jeseň tohto roka.

Prečo ste sa rozhodli, že prezentovať budú práve spoločnosti Eset, Axasoft, Adastra a Davinci?

To poradie by som obrátil. Davinci a osobitne jej predstaviteľ Jan Lamber Voortman boli absolútne prirodzenou voľbou. Nielen ich viacročné pôsobenie na Slovensku, ale predovšetkým prístup k podnikaniu u nás, o.i. spolupráca so Žilinskou univerzitou, boli rozhodujúce. Jan Lamber je aj akýmsi neoficiálnym vyslancom Slovenska tu v Holandsku. Naviac, ak chcete pôsobiť hodnoverne, bez úspešnej story holandskej spoločnosti sa to nedá. O Esete asi netreba veľa hovoriť,  za nich hovoria výsledky. Napriek tomu, pre Holanďanov nie sú všeobecne známi, a  už vôbec nie v spojitosti so Slovenskom. Adastra i Axasoft veľmi promptne zareagovali na našu ponuku už aj skôr a naviac, obe sa zameriavajú na produkty pre finančné inštitúcie,  ktoré sme si na začiatok zvolili ako našu  cieľovú skupinu.

Čo môže Slovensko ešte spraviť, aby bolo atraktívnejšie pre zahraničné investície?

Osobne si myslím, že doba bezduchého naháňania sa za zahraničnými investíciami by mala byť už za nami. Kapitálové toky majú vlastné pravidlá, ktoré asi zásadným spôsobom neovplyvníme. Našou úlohou, ak máme o zahraničný kapitál záujem, je vytvárať vhodné podnikateľské prostredie. Viac ako na investície by sme sa však mali zamerať na vytváranie priestoru pre partnerské vzťahy progresívnych slovenských firiem s ich partnermi v zahraničí, príp. pre ich etablovanie sa na zahraničných trhoch, získavanie nových objednávok.

Čo sa môžu Holanďania a Slováci od seba naučiť v podnikaní?

Určite mnohé, hoci skôr by sa malo hovoriť o tom, čomu sa naši podnikatelia môžu naučiť od Holanďanov. Dalo by sa hovoriť o mnohých veciach,  obmedzím sa iba na tie, s ktorými sa stretávam vo svojej praxi. Prvá vec, s ktorou sme často konfrontovaní, je jazyková vybavenosť. Pravdou však je, že Holanďania mali na prípravu dosť času. Okrem toho  sa však dokážu veľmi rýchlo adaptovať na prostredie, v ktorom pôsobia. Zvládajú napr. kultúrne odlišnosti,  ktorých rešpektovanie zohráva v zahraničnom obchode mimoriadne dôležitú úlohu. Typické pre Holanďanov je, že v zahraničí pôsobia ako jeden tím, sú mimoriadne súdržní. Pre mňa je zaujímavé,  že veľvyslanectvo  je pre holandského podnikateľa skutočne žiadaným partnerom. Prístup k podnikaniu je tiež veľmi profesionálny.  Počnúc prieskumom trhu, cez vypracovanie štúdií udržateľnosti, využitie štátnych alebo súkromných promočných agentúr, až po pravidelné auditovanie aktivít firmy. Samozrejme, nie sú bezchybní, ale o tom inokedy.

Kontaktujte Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Holandsku:

T: +31 (70) 416 7789  M: +31 (0) 683 593 553  F: +31 (70) 416 7783
emb.hague@mzv.sk

Ďalšie informácie a možnosť stiahnuť si prezentácie zo semináru ICT & Slovakia nájdete tu.