en / nl / sk / be

Davinci ponúka cloudové služby s partnerom AWS

Spoločnosť Davinci je dodávateľom ICT riešení na trhu s hypotekárnymi a spotrebnými úvermi, ktorá začala poskytovať svoje riešenia z cloudu ako SaaS (Software as a Service) spoločne s partnerom Amazon Web Services (AWS).

Prostredníctvom cloudových služieb, Davinci reaguje na prianie zákazníkov mať variabilný platobný model (Pay per use) a zároveň vyššiu výkonnosť. Michiel van Loef, manažér Davinci Services, vysvetľuje: “Je pre nás dôležité, aby sme boli schopní našim existujúcim zákazníkom dodávať cloudové služby a taktiež ich viac sprístupniť novým zákazníkom. Týmto spôsobom sme schopní obslúžiť väčšiu skupinu užívateľov a poskytnúť im kvalitné služby, čo je súčasťou našej stratégie”.

Davinci využíva služby Amazon Web Services pre hosting svojich softvérových služieb. Voľba partnera AWS je založená na niekoľkých faktoroch, ktoré zahŕňajú rad dostupných služieb, ako je napríklad škálovateľnosť infraštruktúry na vyžiadanie. Dôležitým faktorom je tiež spoľahlivosť, bezpečnosť a elasticita tejto služby. AWS infraštruktúra je certifikovaná normami, vrátane ISO 27001, ISO 27018, SOC 1, 2 a 3, ako aj PDI DSS Level 1. V nedávnej minulosti Holandská finančná organizácia De Nederlandsche Bank (DNB) zverejnila, že organizácie, ktoré využívajú Amazon Web Services, spĺňajú všetky požiadavky na kontrolu. Holandské banky a poisťovne tak môžu premigrovať svoju technologickú infraštruktúru do cloudu AWS.

Prvá cloudová služba, ktorú firma Davinci ponúka, je DocStreet. DocStreet umožňuje automatizovať spracovanie dokumentov potrebných pre schválenie hypotéky (výplatné pásky, identifikačné doklady, atď.) pomocou prekonvertovania naskenovaných dokumentov do štruktúrovaného textu. Vďaka DocStreetu sa čas spracovania hypotéky môže znížiť až o 90%. Príkladom spokojného zákazníka, ktorý v súčasnej dobe využíva službu DocStreet, je Skydoo, holandská spoločnosť poskytujúca finančné služby. Vstupné dáta z DocStreet-u sú integrované do Skydoo platformy, ktorá je v súčasnosti využívaná značným množstvom bánk a poisťovní v Holandsku.