en / nl / sk / be

Čo robíme

Sme odborníci na

Ako pracujeme

Sme presvedčení, že pre dosiahnutie najlepších výsledkov, je nevyhnutné byť v úzkej spolupráci s klientom. Neustála komunikácia a vzájomné výzvy nám pomáhajú zlepšovať samých seba i naše riešenia.

Vyvíjame funkčný softvér pre klientov agilným spôsobom. Agilný vývoj softvéru významne prispieva k zvýšeniu produktivity, efektívnemu riadeniu nákladov a najmä k lepším výsledkom projektu.

  • Partnerstvá

    Klient je pre nás partnerom pri vytváraní konceptu, architektúry a počas celého trvania projektu.

  • Tímy

    Tímy v Davinci sú self-driven, ich členovia si prerozdeľujú úlohy a vedú projekt správnym smerom.

  • Iterácie

    Vývojový proces je rozdelený do iterácií, ktoré sú pravidelne prezentované klientom. Náš klient vždy presne vie, v akej fáze vývoja sa nachádzame.

Naša stratégia - Technológie a Cloud

Správny výber technológií nám pomáha zlepšovať naše služby a zvyšovať rýchlosť vývoja. V Davinci dávame dôraz na efektivitu, spoluprácu a bezpečnosť.

Ako súčasť našej stratégie sa zameriavame na vývoj, prevádzku a neustále zlepšovanie cloudových služieb. Reagujeme tak na dopyt našich zákazníkov mať variabilný platobný model (Pay per use), ako aj možnosť škálovať infraštruktúru a mať vyššiu výkonnostnú úroveň.

Davinci využíva služby Amazon Web Services pre hosting svojich softvérových služieb. AWS infraštruktúra je certifikovaná normami, vrátane ISO 27001, ISO 27018, SOC 1, 2 a 3, ako aj PDI DSS Level 1. Davinci software je Amazon Consulting Partner.