en / nl / sk / be

3 základné kamene: inovácia, dostupnosť, investície

Inovácia produktov, dostupnosť pre zákazníka a investície do pridanej hodnoty. Rozhovor s generálnym riaditeľom Davinci Products: Ašpirácie našich zákazníkov sú hnacou silou vývoja v Davinci.

Ako súčasť spoločnosti Davinci Group, Davinci Products dodáva celý rad inovatívnych produktov, ktoré ponúkajú strategické výhody, a to ako standalone produkty alebo ako produkty integrované do komplexných riešení. Rovnako ako mnoho priekopníkov, i Jan Lamber Voortman, generálny riaditeľ Davinci Products, si uvedomuje, že úspech spoločnosti závisí na tom, ako strategicky zaobchádza s dôležitými informáciami. „To čo je potrebné urobiť, je pridávať hodnotu zákazníkom a znižovať ich operačné náklady. Pokračujúce inovácie sú podstatou Davinci. Premýšľame o tom, ako zjednodušiť každodennú prácu našim zákazníkom, urobiť ju rýchlejšou a logickejšou. Našou ambíciou je byť „Best in Class“ na špecializovaných trhoch.“

S produktom na čistenie databáz (Tendata), systémom na extrakciu a validáciu textu z dokumentov (DTA), systémom prevencie proti podvodom (FPS) a produktom na modelovanie procesov (BPE), spoločnosť Davinci pomáha klientom na ich ceste k optimalizácii procesov. Minimalizácia ľudskej intervencie je tiež dôležitým faktorom. „Optimalizácia a automatizácia procesov znižuje našim klientom čas, náklady a minimalizuje chybovosť výstupov“, dodáva Voortman. Všetky naše produkty tvoria základné stavebné kamene systému na optimalizáciu celej spoločnosti. Tieto základné stavebné kamene umožnia posunúť Vašu organizáciu na vyššiu úroveň: efektívna, cielená a pružná, to je organizácia nového veku. Každý produkt ponúka najmodernejšie technológie, ktoré umožňujú vytvoriť flexibilné riešenie pre našich zákazníkov s cieľom optimalizovať biznis procesy. Cieľom Davinci je ponúknuť našim zákazníkom prístupné riešenia. Dajú sa prirovnať k „čiernej skrinke“: riešenie, ktoré funguje pre klienta, je prispôsobené požiadavkám organizácie a maximalizuje jej potenciál. Náš záväzok k neustálemu vývoju produktov umožňuje ďalej poháňať a rozvíjať  spoločnosti našich klientov.

Špecializácie

Voortman je presvedčený, že biznis špecializácia je kľúčom k ďalšiemu úspechu na trhoch. „Tým , že prehĺbime naše odborné znalosti v oblasti našich produktov sa odlíšime od ostatných. Tým, že budeme neustále zmenšovať obmedzenia našich produktov, môžeme priebežne pridávať ďalšiu hodnotu našim klientom. Chceme nájsť spôsoby  ako pomôcť klientom dosiahnuť ich ciele. Ambície klientov sa často menia, takže musíme byť veľmi flexibilní a inovatívni a najmä poznať trh, na ktorom operujeme. Aj keď máme pevnú pôdu pod nohami v odvetví finančných služieb, chceme pokročiť ďalej. Cieľom je pokračovať s produktami úspešnými na bankovom, hypotekárnom a poistnom trhu  ďalej na telekomunikačný trh. Vo všeobecnosti, každý information-intensive trh je závislý na účinných a spoľahlivých procesoch a dátach. Naše produkty sú postavené na týchto pilieroch.“ 

SaaS ako ďalší krok

Aby mohla spoločnosť Davinci napĺňať túžby a meniace sa požiadavky svojich zákazníkov, neúnavne pracuje na tom, aby boli tieto stavebné kamene dostupné z platformy SaaS (Software as a Service).

Voortman: „Ide o výnimočnú možnosť prinášať strategické riešenia, ktoré sme vybudovali so zákazníkom ako službu. Pre zákazníka to znamená ešte väčšie zjednodušenie procesu a zaujímavý prístup z hľadiska úspory nákladov. Zákazník nepotrebuje investovať do softvéru a infraštruktúry; jednoducho si zakúpi službu požadovanej úrovne podľa jeho potreby v aktuálnom čase.

Davinci si pri vývoji softwéru osvojila SCRUM prístup v spolupráci so svojimi partnertmi v Bratislave v oblasti výskumu a vývoja. „SCRUM je flexibilný prístup na vytváranie softvérových produktov. Rozmanité tímy dodávajú funkčný softvér v krátkych časových intervaloch, v priemere do jedného až štyroch týždňov. Slovensko je v súčasnosti lídrom v oblasti vývoja softvéru. Disponuje vynikajúcimi a kreatívnymi programátormi. To nám umožňuje vynikať v oblasti vývoja softvéru ako aj rýchlosti jeho dodania.

Naše špecifické znalosti trhu sú hybnou silou našej schopnosti prispôsobiť sa a vyvíjať produkty, ktoré udržujú jednu líniu s vývojom na trhoch, na ktorých pôsobia naši zákazníci. To vlieva dôveru a dáva našim zákazníkom istotu, aby prešli na model SaaS. Táto dôvera je základom všetkého.“

Vytvorenie obchodnej hodnoty

Voortman je nadšený z veľkých krokov, ktoré firma Davinci robí. V rokoch 2001 až 2014 sa počet zamestnancov rozrástol na približne 200. Spoločnosť bola svedkom stáleho rastu obratu a zisku, ktorý je z podstatnej časti znovu investovaný do výskumu a vývoja. „Rozumieme podnikaniu a poznáme pravidlá hry. Máme špeciálne a inovatívne produkty a kapacity pre vývoj softvéru. Sme tak schopní rýchlo reagovať na meniace sa želania našich zákazníkov: konfigurácia ešte pred samotným programovaním nám umožňuje byť oveľa flexibilnejšími. Pokročilé stavebné kamene umožňujú, aby sa naši zákazníci mohli na trhu pomocou tohto softvéru okamžite a jednoducho chopiť nových príležitostí. To je spôsob, ako pre zákazníkov vytvoríte skutočnú obchodnú hodnotu.“ Davinci má aj iné ambície. Jednou z nich je stať sa lídrom na finančnom trhu. Voortman: „Aj na iných trhoch, ako je telekomunikačný a energetický, usilovne pracujeme na zavedení rovnakej úrovne vysoko kvalitných výrobkov a služieb, ako sme to urobili na finančnom trhu. Som presvedčený, že vďaka využitiu existujúcich produktov na vytváranie nových inovatívnych riešení, môžeme rovnako uspieť aj v iných oblastiach, dodáva Voortman.”